Museu del Batre

Situat a l’Era de la Roca de Les Gunyoles, el Museu del Batre conté una màquina de batre de l’any 1932 que es pot visitar les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.

EL SEGAR I EL BATRE
El batre o la batuda és l’operació agrícola que consisteix en la separació de les parts comestibles de la palla, la pellofa i el boll dels cereals. A primers de juny començava la sega: primer de l’ordi, després del blat i fi nalment de la civada i ajuntaven els feixos per fer les garbes, que després portaven a l’era per batre. Una vegada a l’era, posaven a la màquina de batre el cereal i allí separaven
el gra de la palla. Aquesta feina durava almenys un mes fins als volts de Sant Jaume (25 de juliol).

LA NOSTRA MÀQUINA DE BATRE
Aquesta màquina, feta de fusta, fabricada a Alemanya i comprada a Barcelona, va viatjar fins a Vilafranca dalt d’un vagó de tren l’any 1932. Després, es va traslladar a Les Gunyoles amb
l’ajut d’uns matxos (1). S’havia comprat amb la col·laboració de gairebé tot el poble i l’ajut dels benefi cis obtinguts a la botiga que tenia la cooperativa. Actualment la màquina és propietat de
la Societat La Torre de Les Gunyoles. Periòdicament, a finals de juny o principis de juliol, es celebra la Festa del Batre on es fa una demostració en viu del seu funcionament. Enguany, el 2017, la festa es celebrarà els propers 1 i 2 de juliol.
(1) Matxo: Híbrid de cavall i somera.

Text: Grup de recerca històrica de Les Gunyoles

Triptic Museu del Batre