Jaciment ibèric de la Font de la Canya

museïtzació_1 (baixa)

Els estudis arqueobotànics efectuats al jaciment del Turó de la Font de la Canya confirmen el rol d’aquest assentament com a bressol de la vitivinicultura al Penedès des de finals del segle VII aC (625-600 aC). Els centenars de pinyols carbonitzats i mineralitzats recuperats a les recents excavacions arqueològiques representen el conjunt més important i més antic documentat a dia d’avui a Catalunya.

Página web: www.fontdelacanya.cat
Blog: blogscat.com/fontdelacanya
Facebook: facebook.com/turofontdelacanya

Material informatiu:

Quadriptic Font de la Canya_CAT

Quadriptic Font de la Canya_CAST

Quadriptic Font de la Canya_FR

Quadriptic Font de la Canya_EN

Guia arqueològica de la Font de la Canya

Visites al jaciment

Visites guiades (sense reserva prèvia)

Dates: Primer dissabte de cada mes

Horari: A les 10:00

Lloc de trobada: Celler Artcava. Masia Can Batlle s/n. (Ubicació)

Preus: Adults 7’50€ / Reduïda 5’50

Durada: 1’5 hores

 

Visites combinades Jaciment + Centre d’interpretació (sense reserva prèvia)

Dates: Primer dissabte de cada mes

Horari: A les 10:00

Lloc de trobada: Celler Artcava. Masia Can Batlle s/n. (Ubicació)

Preus: Adults 12€ / Reduïda 9€

Durada: 3 hores

 

Visites per a grups i concertades

Contactar amb Cooperativa Arqueovitis al tel. 606 866 979 o al correu arqueovitis@gmail.com

Possiblitat de visites guiades en diferents idiomes (català, castellà, anglès, francès i italià). Amb reserva prèvia.

Altres zones d’interès turístic