Jaciment ibèric de la Font de la Canya

museïtzació_1 (baixa)

Els estudis arqueobotànics efectuats al jaciment del Turó de la Font de la Canya confirmen el rol d’aquest assentament com a bressol de la vitivinicultura al Penedès des de finals del segle VII aC (625-600 aC). Els centenars de pinyols carbonitzats i mineralitzats recuperats a les recents excavacions arqueològiques representen el conjunt més important i més antic documentat a dia d’avui a Catalunya.

Página web: www.fontdelacanya.cat
Blog: blogscat.com/fontdelacanya
Facebook: facebook.com/turofontdelacanya

Material informatiu:

Quadriptic Font de la Canya_CAT

Quadriptic Font de la Canya_CAST

Quadriptic Font de la Canya_FR

Quadriptic Font de la Canya_EN

Guia arqueològica de la Font de la Canya

Visites al jaciment

EN AQUESTS MOMENTS NO ES POT REALITZAR LA VISITA AL JACIMENT (PER INFORMACIÓ TRUCAR AL 606 866 979)

Visites guiades (sense reserva prèvia)

Dates: Primer dissabte de cada mes

Horari: A les 10:00

Lloc de trobada: Celler Artcava. Masia Can Batlle s/n. (Ubicació)

Preus: Adults 7’50€ / Reduïda 5’50

Durada: 1’5 hores

 

Visites combinades Jaciment + Centre d’interpretació (sense reserva prèvia)

Dates: Primer dissabte de cada mes

Horari: A les 10:00

Lloc de trobada: Celler Artcava. Masia Can Batlle s/n. (Ubicació)

Preus: Adults 12€ / Reduïda 9€

Durada: 3 hores

 

Visites per a grups i concertades

Contactar amb Cooperativa Arqueovitis al tel. 606 866 979 o al correu arqueovitis@gmail.com

Possiblitat de visites guiades en diferents idiomes (català, castellà, anglès, francès i italià). Amb reserva prèvia.

Altres zones d’interès turístic